Policy, cookies och GDPR

Policy

De personuppgifter du lämnar till oss kommer inte att vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke.

Vårt enda syfte med att samla in och spara informationen är att kunna ge dig optimal service.

Cookies, Integritetspolicy och GDPR

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25:e juli 2003 så ska besökare på en webbplats informeras om användande av så kallade cookies, samt få möjligheten att förhindra att de används.

En cookie är en liten textfil (oftast mindre än 1 kB) som sparas i din dator och lagrar information. Cookies används bland annat för att förbättra webbplatsen för användaren.

Vår webbplats använder den vänliga varianten av cookies, så kallade session cookies. När du är inne och surfar på en webbsida, skickas session cookies mellan din dator och vår server för att kunna utbyta information. Det kan till exempel gälla vad du har lagt i din varukorg.

Vi sparar ingen personlig information via session cookies. Session cookies lagras inte permanent i din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Det finns säkerhetsinställningar i de flesta webbläsare som kan avaktivera session cookies. Oftast går det också bra att ta bort eventuella session cookies som redan har sparats.

Om du väljer att inte acceptera session cookies på vår webbplats, kommer webbplatsen inte att fungera tillfredsställande.

Vid besök på denna webbplats sker automatisk registrering av din IP-adress för mätning av besöksfrekvens.

Personuppgifter

Med personuppgifter avses den data som direkt eller indirekt kan nyttjas för att identifiera en fysisk person. Den som ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter är Sakligheter, Kaprifolvägen 2 Viken. 

Som ett steg i att vi värnar om din personliga integritet så samlar vi inte in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt. För oss är det viktigt, att på ett seriöst och tillförlitligt sätt, hantera dina personuppgifter. För att säkerställa att detta görs följer vi därför dataskyddsförordningen GDPR. I förordningen finns det reglerat hur personuppgiftshanteringen ska gå till. Genom att ta del av denna policy ges du en möjlighet att förstå och ta del av vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi behandlar dem. Skulle du ha frågor kring vår hantering är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Vilka personuppgifter sparar vi?

När Du genomför ett köp samlar Sakligheter in ditt för- och efternamn, kundnummer, personnummer, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer samt orderhistorik. Om du använder Klarna AB som betalningsmetod behöver du även uppge ditt personnummer. Vid dessa tillfällen sparar vi endast ditt födelsenummer, inte de sista fyra siffrorna.

För att vi ska ges möjlighet och lov att hantera dina personuppgifter ställs det krav på att vårdnadshavaren ger sitt samtycke. När du genomför din beställning och/eller registrering garanterar du att du har vårdnadshavarens samtycke till att vi får hantera dina personuppgifter. Inom EU regleras krav på minimiålder för hantering av personuppgifter av varje medlemsstat. När du klickar på, slutför köp, godkänner du köpvillkoren samt garanterar att du har vårdnadshavarens samtycke till köpet och hanteringen av personuppgifter, utifrån gällande lagstiftning.

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära ut den information som vi har registrerat om dig. Skulle informationen vara felaktig, ofullständig eller på annat sätt irrelevant har du all rätt att begära ändring, rättning eller att informationen tas bort.

Syftet med dina personuppgifter?

När Sakligheter samlar in, lagrar och bearbetar dina personuppgifter görs detta enbart i syfte för att kunna hantera ditt köp, det vill säga för att kunna leverera dina produkter och ta emot din betalning. Vi samlar dessutom bara in de allra nödvändigaste uppgifterna. Den rättsliga grunden för vår hantering av personuppgifter är därmed att vi behöver uppgifterna för att kunna fullgöra ett köpeavtal mellan Sakligheter och dig som kund.

När Dina uppgifter finns sparade hos oss kan din order hanteras på ett smidigare sätt och genom det förbättra din köpupplevelse hos oss. Vi sparar din IP-adress för att kunna motverka bedrägerier. Vi kan genom detta också komma att informera dig om nyheter, kampanjer och rekommendationer som vi tror kan vara lämpade och intressanta för dig. 

Din e-postadress kan komma att användas för målgruppsinriktad marknadsföring på andra sidor i syfte att visa relevanta annonser. Du kan alltid kontakta oss för att få bort din e-postadress.

Som ett led i vår strävan att ständigt utvecklas, bli bättre och erbjuda en bra köpupplevelse kan vi komma att använda dina personuppgifter i syfta att genomföra kundundersökningar. Ditt integritetsskydd är viktigt och därför använder vi inte dina personuppgifter till annat än det ursprungliga syftet, vilket är beskrivet i denna policy.

Ditt ordernummer och ordervärde kan komma att delas med tredjepart för att mäta marknadsföringsinsatser.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

All information om kreditkort hanteras endast av finansiell institution i en förbindelse som är säker och krypterad. När vi hanterar dina personuppgifter arbetar vi även efter en intern säkerhetspolicy framtagen för att säkerställa att vi följer gällande lagkrav.

Dina personuppgifter hanteras endast av Sakligheter och de parter som är involverade i hanteringen av ditt köp. Dina personuppgifter kommer inte att delas med obehöriga.

När Du har samtyckt med våra köpvillkor, och därmed vår integritetspolicy, sparas Dina personuppgifter i 24 månader. Som kund har du alltid rätt att få ut information om vilka personuppgifter vi har sparade om Dig. För att få ut detta, vänligen kontakta kundtjänst. Använd samma kontaktsätt för att få uppgifterna uppdaterade eller raderade.

Som kund har du alltid rätt få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Likväl har du möjlighet att få dessa uppdaterade eller raderade.

Ändringar i integritetspolicyn

Sakligheter förbehåller sig rätten att när som helst kunna göra ändringar i denna policy. Dessa ändringar ska vara nödvändiga för att uppfylla lagkrav eller för att åtgärda störningar. Samtliga ändringar kommer att publiceras i detta dokument.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.